O provozovateli      Historie      Cena      Dovolatelnost      Statistiky a grafy      Kontakt   

Proč zpoplatněná služba?

Informační služba rozšířila podstatným způsobem svoji účinnost. Od zárodečného stavu v minulosti, kdy informovala pouze o odjezdech a příjezdech z nádraží Florenc pomocí knih jízdních řádů, k dnešnímu stavu, kdy poskytuje nepřetržitě informace o odjezdech, přestupech a příjezdech z libovolného nádraží či zastávky na jiné místo v republice. Je dnes jediným místem, kde se lze dozvědět informace o spojení s přestupy mezi jednotlivými dopravci a různými druhy dopravy. Slouží tak široké veřejnosti, nikoli jen cestující veřejnosti nádraží Florenc. Na tuto službu nepobírá žádnou formou žádný příspěvek od města nebo státu.

Na úhradu nákladů spojených s touto službou, to jest nákladů na pořízení a udržování technického a jiného vybavení (počítače, speciální telefonní aparáty napojené na speciální telefonní ústřednu, nábytek ...), na úhradu nákladů na nákup programového vybavení a stále aktuálních dat o jízdních řádech, režijní náklady a pod. a v neposlední řadě na úhradu mezd telefonistů v nepřetržitém provozu, slouží právě zvýšený telefonní tarif. Tento zvýšený tarif (14,- Kč/min. včetně DPH) nepřipadá v celé své výši společnosti ČSAD ÚAN Praha Florenc, ale jeho nemalá část (desítky procent z ceny) zůstává telefonnímu operátorovi na úhradu jeho nákladů.

Služba není určena k získávání zisku pro společnost ČSAD. Tato část podnikatelských aktivit ČSAD je nezisková a společnost ji provozuje z toho důvodu, že cestující veřejnost je historicky zvyklá v případě potřeby "zavolat si na Florenc". Považujeme za spravedlivé, aby náklady na tuto službu hradil ten, kdo službu konzumuje - tedy volající.