O provozovateli      Historie      Cena      Dovolatelnost      Statistiky a grafy      Kontakt   

Historie

Informace o dopravním spojení autobusy se poskytují na Ústředním autobusovém nádraží Florenc historicky - dalo by se říci od nepaměti. Starší si možná ještě vzpomenou na ženy, které na místě samém a později i po telefonu vyhledávaly ručně z několika svazků autobusových jízdních řádů informace o dopravním spojení pro potřeby cestující veřejnosti.
Postupně s vývojem techniky se přešlo na vyhledávání z jízdních řádů, uložených v počítačích v digitalizované podobě. Nalézt dobré dopravní spojení zejm. s přestupem mezi různými druhy dopravy (autobus - vlak) nebo alespoň mezi linkami jednotlivých autobusových dopravců (dnes operuje na atomizovaném dopravním trhu několik stovek autobusových dopravců, z nichž každý má vlastní jízdní řád) je prostě jinak nemožné.
Těžko si představit dobrodruha, který se vybaví stovkami právě aktuálně platných jízdních řádů a pokusí se vyhledat optimální dopravní spojení v naději, že dojede dobře, nikoli zbytečně draho a navíc včas.
 
Informační linka o dopravním spojení existuje v podobě blízké dnešní již od roku 1995. Od roku 2001 začala společnost spolupracovat s firmou CHAPS, která je provozovatelem Celostátního informačního systému o jízdních řádech. Od této firmy nakupuje naše společnost vyhledávací program a stále aktuální data jízdních řádů. Získáváme tak:
        vyhledávací program, který dokáže v rozumném čase vyhledat optimální spojení, splňující všechna zadaná kritéria (s ohledem na den v týdnu, na dny volna a státní svátky, s určením přestupů apod.)
        digitalizované jízdní řády - data na informování cestující veřejnosti - datová základna obsahuje krom jízdních řádů pravidelné hromadné dopravy osob autobusy, též železniční jízdní řády, jízdní řády městské a příměstské dopravy velkých měst (MHD a PID), linky ČSA, některé lodní linky a podobně.
Služba tedy podává informace o očekávaných příjezdech, odjezdech a o spojení podle jízdních řádů. Nemáme znalosti o skutečných příjezdech a odjezdech na různá nádraží v celé republice. Může se například stát, že vlak bude mít zpoždění, dopravce z nějakého důvodu autobus na spoj nepřistaví a podobně a naši telefonisté se o takové skutečnosti nemohou dozvědět.